CẬP NHẬT CUỐI CÙNG: NGÀY 4 THÁNG 1 NĂM 2023

Điều khoản sử dụng

Exness-vn.net và khách truy cập trang web này, sau đây được gọi là "Người dùng", đã ký kết một thỏa thuận như sau:
Exness-vn.net là một nền tảng quốc tế tập hợp các nhà giao dịch trực tuyến (Người dùng) và cung cấp cho họ thông tin về các nhà môi giới được trình bày trên trang này, sau đây được gọi là "Nhà môi giới".
Exness-vn.net cam kết không tăng chênh lệch và không tính thêm bất kỳ khoản hoa hồng nào khi Người dùng quyết định hợp tác và giao dịch thêm với bất kỳ Nhà môi giới nào.
Exness-vn.net không được quyền trả bất kỳ khoản thù lao nào cho Người sử dụng nếu Người môi giới từ chối bồi thường. Việc từ chối như vậy có thể do Người sử dụng vi phạm các điều kiện giao dịch của Nhà môi giới này hoặc vì các lý do khác. ExnessVN chỉ là một nền tảng thông tin không có mối quan hệ tài chính với Người dùng.
Người dùng không thể đăng ký bất kỳ Hồ sơ nào trên Exness-vn.net vì nó chỉ là một nền tảng thông tin và không có mối quan hệ tài chính nào với Người dùng.
Exness-vn.net cam kết không cho phép chuyển giao thông tin nhận được từ Người sử dụng cho bên thứ ba theo Chính sách bảo mật được đăng trên trang này.
Exness-vn.net không chịu trách nhiệm về sự thiếu chính xác của thông tin trên trang này hoặc trên các trang của bên thứ ba được liên kết với trang này, nhưng sẽ cố gắng giữ cho thông tin được chính xác và cập nhật.
Exness-vn.net không chịu trách nhiệm về những tổn thất trên tài khoản của khách hàng do việc sử dụng các thông tin phân tích và khác có sẵn trên trang web này.
Tất cả thông tin trên trang web này thuộc sở hữu của Exness-vn.net và không được sử dụng hoặc sao chép mà không có sự đồng ý của công ty.
Exness-vn.net có ​​quyền chặn quyền truy cập của Người dùng vào nền tảng trong trường hợp truy cập trái phép vào thông tin trên trang web, spam, đối xử bất lịch sự với nhân viên của công ty, các hành động khác ngăn cản hoạt động bình thường của trang web.